OGRODEM ZARZĄDZA

Ogrodem Botanicznym w Niegoszczy zarządza na podstawie decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DZP-WG.6510.3.2017.eb.2 z dnia 25. lipca 2017r.

Fundacja Regnum vegetabile z siedzibą przy ulicy Generała Stanisława Maczka 21 w Mielnie

Dyrektor Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy
Prezes Zarządu Fundacji Regnum vegetabile
mgr inż Paweł Marcin Kaźmierski (ur. 10. czerwca 1977r. w Koszalinie, wg kalendarza celtyckiego zodiakalny grab) uczęszczał do II LO im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie (klasa o profilu biologiczno-chemicznym 1992-1996). Ukończył ogrodnictwo (1996-2001) z pierwszą lokatą na wydziale Rolniczym Akademii Rolnej w Szczecinie uzyskując tytuł zawodowy inżyniera a następnie naukowy magistra o specjalności ogrodnik roślin ozdobnych. Współzałożyciel Koła Naukowego Kwiaciarzy przy ówczesnej Katedrze Roślin Ozdobnych. Wychowanek prof. dr hab. Kazimierza Mynetta (praca inżynierska) oraz prof. dr hab. Danuty Rzepki-Plevnes (praca magisterska). Laureat finału prestiżowego konkursu pod patronatem Prezydenta RP „Primus inter pares” w 2001r. Znalazł się wówczas wśród 30 najlepszych studentów w kraju. Ogrodnictwem zajmuje się od piątego roku życia. Jego pierwszymi ogrodniczymi mentorami byli Dziadek i Babcia. To właśnie Oni wpoili mu miłość i szacunek do przyrody. Posiada rozległą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie szeroko pojętego ogrodnictwa. Zbieracz z bardzo bogatą, usystematyzowaną kolekcją roślin ozdobnych. Specjalizuje się w gromadzeniu piwonii (Paeonia), kosaćców (Iris) bezbródkowych, zimowitów (Colchicum), tulipanów (Tulipa), zawilców gajowych (Anemone nemorosa), psich zębów (Erythronium). Kolekcji pana Pawła nie powstydziłyby się renomowane ogrody botaniczne w Europie. Kolekcje gromadzi w dwóch ogrodach przydomowych oraz Ogrodzie Botanicznym w Niegoszczy udostępniając swoje zbiory szerokiej publiczności. Od 2002r. sprowadza i wysiewa we własnej „przyogrodowej szkółce” nasiona oryginalnych drzew, krzewów i bylin na własne potrzeby. Cały czas uczy się i poszerza własną wiedzę czerpiąc z doświadczenia starszych. Od września 2009 roku prowadzi własną firmę usługową ARBORATOR. Może poszczycić się wieloma opracowaniami dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych o czym świadczą referencje. Jego dewiza zawodowa „źle się swojemu mistrzowi wywdzięcza ten, kto tylko jego uczniem pozostaje.” Posiada uprawnienia do kierowania, projektowania i nadzorowania prac prowadzonych w zabytkowych założeniach parkowych i ogrodowych. W 2016 roku stał się fundatorem Fundacji Regnum vegetabile. W Ogrodzie Botanicznym w Niegoszczy prowadzi nie tylko kolekcje roślin ale i zajęcia edukacyjne w formie wykładów, warsztatów praktycznych i oprowadzania grup zorganizowanych po terenie.