Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja REGNUM VEGETABILE, ul. Gen. Stanisława Maczka 21, 76-032 Mielno.

2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Paweł Kaźmierski – e-mail: info@obniegoszcz@.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa

Art. 6 ust 1 lit c) oraz art. 9 ust 2 lit b) oraz h) RODO

Niezbędność przetwarzania wynika między innymi z ustaw i aktów wykonawczych do tych ustaw:

Ustawa o fundacjach (Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97 z dnia 6 kwietnia 1984 r. z późn. zm.).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

4. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od chwil zakończenia współpracy;

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z działalności prowadzonej przez Fundację Regnum vegetabile.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.