Projekt sfinansowany przez Gminę Mielno

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

 

Szanowni Państwo informujemy, że miejsca w ramach powyższego projektu zostały już wykorzystane poprzez rezerwacje placówek oświatowych z naszych okolic.