Projekt sfinansowany przez Gminę Mielno

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Z programu nieodpłatnie skorzystały 902 osoby:

18 podopiecznych Domów Pomocy Społecznej

110 turystów i mieszkańców Gminy Mielno

774 dzieci przedszkolnych i szkolnych wraz z nauczycielami z Mielna, Sarbinowa i Koszalina

Program był realizowany od 15-07-2019r. do 05-10-2019r.