Na kulturę ekologiczną człowieka składają się całokształt wiedzy o środowisku przyrodniczym, umiejętność prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych oraz dostrzegania w nich prawidłowości i współzależności, zdolności do podejmowania wobec przyrody określonych pozytywnych działań i zachowań, otwartego i twórczego myślenia w sferze wprowadzania innowacji podnoszących bezpieczeństwo ekologiczne. Kultura ekologiczna oparta jest na takich wartościach jak ochrona własnego zdrowia, ochrona środowiska przyrodniczego oraz wrażliwość na piękno przyrody.

wiedza przyrodnicza → świadomość ekologiczna → wyobraźnia ekologiczna

edukacja ekologiczna jest narzędziem budowania kultury ekologicznej