Fundacja Regnum vegetabile, osoba prawna prowadząca Ogród Botaniczny w Niegoszczy, zaprasza do składania ofert

 

Dostawa sadzonek bylin w pojemnikach

Prosimy o przesłanie cennika hurtowego obejmujący asortyment bylin lub link do tegoż cennika o ile jest publicznie dostępny na e-mail pmkazmierski@wp.pl lub info@obniegoszcz.pl. Prosimy też o podanie kosztów dostawy kurierem (paczka do 30kg). Zastrzegamy sobie prawo do wyboru roślin z więcej jak z jednej oferty. Miejsce dostawy Ogród Botaniczny w Niegoszczy.

Na oferty czekamy do 05-04-2020r. do godziny 17:00.

 

Sadzenie bylin z bryłą korzeniową z uprawy kontenerowej

Zakres prac do wyceny usługi – miejsca, gdzie mają być posadzone byliny, są ściółkowane zrębkiem drzewnym, przed sadzeniem zrębek należy odgarnąć i nie mieszać z glebą, sadzonki (materiał zamawiającego) należy posadzić w dołkach zaprawionych ziemią kompostową (materiał zamawiającego) i gleby rodzimej, nadmiar gleby rodzimej odwieźć na kompostownik, sadzonki obsypać odsuniętym zrębkiem, sadzonki podlać.

Prosimy o wycenę kosztów (brutto) robocizny sadzenia bylin z następujących doniczek w dołkach o wymiarach:

doniczka P9 – dołek o średnicy 20cm, głębokość 20cm
doniczka P11 – dołek o średnicy 25cm, głębokość 20cm
doniczka P13, P15, C2 – dołek o średnicy 30cm, głębokość 20cm
doniczka C3, C5 – dołek o średnicy 35cm, głębokość 25cm

(wycena kosztów sadzenia jednej byliny z doniczki w dołku)

Ofertę cenową można składać na e-mail pmkazmierski@wp.pl lub info@obniegoszcz.pl, pocztą na adres Ogród Botaniczny w Niegoszczy, Niegoszcz 25A, 76-032 Mielno lub osobiście w biurze Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy Niegoszcz 25A, 76-032 Mielno, na druku druk oferty sadzenie bylin . Miejsce śwaidczenia usługi Ogród Botaniczny w Niegoszczy.

Na oferty czekamy do 05-04-2020r. do godziny 17:00.

Prezes Zarządu Fundacji Regnum vegetabile
Paweł Kaźmierski