Sadzenie bylin z bryłą korzeniową z uprawy kontenerowej

Zakres prac do wyceny usługi – miejsca, gdzie mają być posadzone byliny, są ściółkowane zrębkiem drzewnym, przed sadzeniem zrębek należy odgarnąć i nie mieszać z glebą, sadzonki (materiał zamawiającego) należy posadzić w dołkach zaprawionych ziemią kompostową (materiał zamawiającego) i gleby rodzimej, nadmiar gleby rodzimej odwieźć na kompostownik, sadzonki obsypać odsuniętym zrębkiem, sadzonki podlać.

Prosimy o wycenę kosztów (brutto) robocizny sadzenia bylin z następujących doniczek w dołkach o wymiarach:

doniczka P9 – dołek o średnicy 20cm, głębokość 20cm
doniczka P11 – dołek o średnicy 25cm, głębokość 20cm
doniczka P13, P15, C2 – dołek o średnicy 30cm, głębokość 20cm
doniczka C3, C5 – dołek o średnicy 35cm, głębokość 25cm

(wycena kosztów sadzenia jednej byliny z doniczki w dołku)

Ofertę cenową można składać na e-mail pmkazmierski@wp.pl lub info@obniegoszcz.pl, pocztą na adres Ogród Botaniczny w Niegoszczy, Niegoszcz 25A, 76-032 Mielno lub osobiście w biurze Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy Niegoszcz 25A, 76-032 Mielno, na druku druk oferty sadzenie bylin . Miejsce śwaidczenia usługi Ogród Botaniczny w Niegoszczy.

Oferty mogą składać firmy oraz osoby fizyczne na umowę zlecenie.

Na oferty czekamy do 24-04-2020r. do godziny 23:59

 

Wstępny szacunek liczby bylin do nasadzeń

P9 – 140 sztuk
P11 – 500 sztuk
C2 – 500 sztuk
C5 – 50 sztuk

 

Dostawa zrębka do ściółkowania rabat

Prosimy o podanie ceny brutto  jednego metra przestrzennego zrębka drzewnego wraz z dostawą do Ogrodu Botanicznego w Niegoszcz. Zrębek bez liści, igliwia, gługich wiotkich gałązek. Planowany termin dostawy maj-czerwiec 2020r.

Ofertę cenową można składać na e-mail pmkazmierski@wp.pl lub info@obniegoszcz.pl, pocztą na adres Ogród Botaniczny w Niegoszczy, Niegoszcz 25A, 76-032 Mielno lub osobiście w biurze Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy Niegoszcz 25A, 76-032 Mielno

Na oferty czekamy do 24-04-2020r. do godziny 23:59

Prezes Zarządu Fundacji Regnum vegetabile
Paweł Kaźmierski