Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 

O czym jest?

Grupa roślin ozdobnych obejmuje gatunki i odmiany bylin o walorach dekoracyjnych w zieleni publicznej i prywatnej. Grupa ta ma istotny wpływ na naszą kondycję psychiczną i fizyczną. Dzięki tej grupie uczestnicy zajęć poznają różnorodność form morfologicznych roślin a także ich zastosowanie, mogą również przyswoić wiele ich nazw a także wymagań ekologicznych co do optymalnego miejsca wzrostu wynikającego z pochodzenia w naturze oraz prawidłowego ich grupowania na terenach zielonych. Posłuchamy opowieści o wędrówkach roślin tych naturalnych za pomocą wiatru, wody i zwierząt oraz tych z naszą pomocą. O tym jak rośliny potrafią nas zwodzić swoim urokiem a jednocześnie być groźne dla naszego otoczenia przyrodniczego (gatunki inwazyjne). Ile szkody możemy wyrządzić przyrodzie poprzez nieodpowiedzialne przenoszenie roślin między kontynentami.

Grupa roślin leczniczych obejmuje gatunki i odmiany bylin o walorach leczniczych stosowanych w dawnej medycynie. Uczestnicy zajęć dowiedzą się na temat roli roślin ongiś pozyskiwanych z natury w medycynie, o kopiowaniu przez nas ludzi substancji czynnych farmakologicznie z roślin (aspiryna, witaminy, rutyna), poznają wiele gatunków roślin leczniczych. Wiele gatunków roślin leczniczych jest również roślinami o znaczeniu kuchennym jako przyprawy. Podczas omawiania tej grupy uczestnicy zajęć nauczą się m.in.: wyszukiwania w liściach roślin gruczołków z olejkami eterycznymi, możliwości stosowania ich jako naturalne środki na szkodniki i choroby innych roślin oraz środki odstraszające szkodniki. Zobaczymy na żywo roślinę, z której pozyskuje się najdroższą przyprawę świata – szafran oraz dowiemy się, że z powierzchni całego Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy 2,04ha można by, gdyby cały teren obsadzić szafranem, tylko 2,5kg tej przyprawy cenionej na wagę złota.

Grupa roślin jadalnych obejmuje gatunki i odmiany roślin jednorocznych i dwuletnich oraz drzew o jadalnych dla nas owocach, kwiatach, liściach, bulwach, pędach, łodygach, nasionach, korzeniach. Na stworzonym wiosną w ogrodzie „kuchennym” uczestnicy zajęć nauczą się wielu ciekawych wiadomości o roślinach jadalnych – bardzo ciekawy jest brokuł szparagowy/gałązkowy do uprawy zimowej będący ekologiczną wiosenną nowalijką, poznają historię o trzech siostrach dynia, kukurydza i fasola – dynia zagłusza chwasty, kukurydza daje podporę a fasola wiąże azot i odżywia nim pozostałe siostry. Będziemy też poznawać zapomniane już rośliny warzywne jak modrak morski i sercolistny oraz karczoch czy sałatę łodygową, której jadalną częścią jest łodyga do kiszenia a sama roślina z wyglądu przypomina tytoń. W przypadku starych odmiany jabłoni posłuchamy historii o tym jak na Kaukazie niedźwiedzie były pierwszymi hodowcami nowych odmian poprzez zjadanie i rozsiewanie nasion z owoców najbardziej im smakujących, o smutnym losie przodka naszych jabłonek czyli praktycznie wytępionej przez wyrąb górskich lasów jabłoni Siversa.

 

Regulamin dla uczestników projektu

§1

Projekt adresowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych – mieszkańców powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin. Celem projektu jest budowanie wzorca kultury ekologicznej mieszkańców powiatu koszalińskiego oraz miasta Koszalin w oparciu o poznanie roli roślin w życiu każdego człowieka.

§2

Miejscem realizacji projektu jest Ogród Botaniczny w Niegoszczy czynny jest w godzinach 9-17 we wszystkie dni tygodnia poza poniedziałkiem.

§3

Z uwagi na konieczność udokumentowania zajęć informujemy, że grupie uczestników będą robione na terenie ogrodu zdjęcia.

§4

Czas realizacji projektu od 8 maja do 31 października 2020r.

§5

W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia dla 500 uczestników. Projekt dla uczestników jest bezpłatny.

§6

Warunkami bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach są:

1) respektowanie § 17 i 18 regulaminu Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy https://obniegoszcz.pl/regulamin-ogrodu/,

2) projekt kierowany jest do grup zorganizowanych liczących do 50 osób, w wyjątkowych sytuacjach grupa może być liczniejsza o kilka osób po uzgodnieniu z ogrodem.

3) dokonanie rezerwacji terminu (dzień i godzina) z wyprzedzeniem przynajmniej 3 dni wcześniej telefonicznie tel. 604 655 081 lub e-mail: info@obniegoszcz.pl,

4) przedłożenia przed wejściem na teren Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy imiennej listy obecności wraz z podpisami uczestników w przypadku osób dorosłych i rodziców z dziećmi #Almanach imienna lista wraz z regulaminem lub oświadczenia opiekuna grupy osób niepełnoletnich #Almanach oświadczenie opiekuna grupy osób niepełnoletnich wraz z regulaminem

§7

Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.