Wiszące ogrody

kolekcja gatunków, odmian i kultywarów z rodzaju Hoya w naszym ogrodzie. Takie widoki tylko w naszej sali szkleniowej.

Projekt realizowany ze wsparciem finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodraki Wodnej w Szczecinie