Do końca sierpnia można zebrać nasiona kąkola polnego w naszym ogrodzie botanicznym.
Nasion starczy dla wielu osób.