Zapytanie ofertowe nr 3/8/2020 z dnia 16-08-2020r.

Fundacja Regnum vegetabile zwraca się z zapytaniem o wycenę kosztów przygotowania i dostawy podłoża do uprawy warzyw metodą „bez kopania” .

Opis przedmiotu zapytania

Podłoże składające się z mieszanki grubego piasku z  kompostem na bazie obornika bydlęcego w proporcji 3 objętości piasku na 2 objętości kompostu.

Cena brutto za 1m3

Potrzebna ilość 25,5m3

4 skrzynie o wymiarach 1,5x7x0,5=21 m3 i 3 skrzynie o wymiarach 1,5x2x0,5=4,5m3

Prosimy o szacunek kosztów umożliwiający dostawę w lutym-kwietniu 2021r.

Miejsce dostawy Ogród Botaniczny w Niegoszczy.

Na oferty czekamy do 15-09-2020r. do godziny 17:00. Oferty można składac pisemnie na adres Ogród Botaniczny w Niegoszczy Niegoszcz 25A 76-032 Mielno lub na e-mail info@obniegoszcz.pl.