Fundacja Regnum vegetabile z siedzibą przy ulicy Generała Stanisława Maczka 21, 76-032 Mielno zaprasza przedsiębiorstwa budowlane do składania ofert na usunięcie usterek w okresie gwarancyjnym (wykonawstwo zastępcze) w naszych budynkach zlokalizowanych w Ogrodzie Botanicznym w Niegoszczy, 76-032 Mielno Niegoszcz 25A.

A Usterki do usunięcia w budynku głównym:

  1. nieszczelne, cieknące okno okrągłe na klatce schodowej,
  2. białe wykwity na ceglanej elewacji,
  3. ubytki fug w elewacji granitowej,
  4. rysy w tynku w biurze ogrodu,
  5. pęcherze i odpadające powłoki malarskie i tynki w przyziemiu w następujących pomieszczeniach parteru – korytarze przy wejściach, biuro ogrodu, sala szkoleniowa,
  6. uszkodzone wilgocią powłoki malarskie i tynki oraz wypaczone panele przy drzwiach do łazienki przy sali na piętrze, napuchnięta wilgocią futryna i ościeżnica drzwi do łazienki,
  7. napuchnięta wilgocią futryna i ościeżnica drzwi do łazienki w pomieszczeniu dla wolontariuszy na piętrze
  8. cieknąca ścianka kabiny prysznicowej od strony sedesu.

B Usterki do usunięcia w budynkach:

  1. płytki podłogowe ceramiczne odchodzące od ściany.

Ponadto weryfikacji stanu technicznego wymaga drewniana belka nośna dachu posadowiona w ścianie łazienki z przesiąkiem (budynek główny). Była ona narażona na kontakt z wodą i nasze obawy budzi jej stan techniczny.

Zapraszamy do zapoznania się na miejscu z przedmiotem robót, dokonaniem niezbędnych obmiarów i dokumentacji potrzebnej do wyceny prac naprawczych oraz porządkowych umożliwiających normalne korzystanie z obiektów budowlanych.

Przeglądu można dokonywać do 31-01-2020r. po uprzednim ustaleniu terminu telefonicznie z dyrektorem Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy p. Pawłem Kaźmierskim tel. kom. 604 655 081.

Miejsce składania operatów na usunięcie w/w usterek – Ogród Botaniczny w Niegoszczy, Niegoszcz 25A, 76-032 Mielno.