„Białe wiatry już zawiały, wiosny, lata wszystkie znaki
Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki
Stoję w oknie, wypatruje nagle dzwonek u mych drzwi
Zima, zima wchodźże szybciej, ogrzej się na parę chwil”

aly przymarznięte dwa leżaki
Stoję w oknie, wypatruję nagle dzwonek u mych drzwi
Zima, zima wchodzże szybciej, ogrzej sie na parę chwil”