na pierwszy ogień idą pomidory – aby latem wiedzający mogli pokosztować różnych smaków starych odmian populacyjnych