Fundacja Regnum vegetabile ogłasza zapytanie ofertowe  na dostawę materiałów do promocji projektu pn Sekretne życie roślin czyli program edukacyjny dla każdego w wieku od lat pięciu do stu pięciu.

Celem programu edukacyjnego jest budowanie wzorca kultury ekologicznej wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez aktywne poznawanie świata roślin na zajęciach praktycznych w Ogrodzie Botanicznym w Niegoszczy.

Zawarcie umowy na dostawę materiałów uzależnione jest od uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie.

Opis przedmiotu zapytania

Element 1 naklejki
6100 naklejek samoprzylepnych na doniczki z tworzywa sztucznego o następujących parametrach:
wysokość 79mm
szerokość 57mm
druk kolor (hasło promujące ekologię na górze, logo WFOŚiGW w Szczecinie na dole)

Element 2 tablica pamiątkowa
Tablica nr 5  według wzoru na stronie WFOŚIGW w Szczecinie

Element 3 naklejki na etykietki do oznakowania roślin
1000 sztuk naklejek samoprzylepnych o trwałości minimum 3 lata o parametrach:
wysokość 57mm
szerokość 94mm
druk kolor (łacińska nazwa naukowa roślin plus nazwa odmiany lub kultywaru na górze napis czarny, logo WFOŚiGW w Szczecinie na dole kolor)

Składanie ofert

Oferty należy składać na e-mail info@obniegoszcz.pl do godziny 15:00 w terminie do 19 marca 2021r.

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

dotyczy ona zapytania ofertowego nr 5/OB/2021 z dnia 04-03-2021r. na dostawę materiałów do promocji projektu pn Sekretne życie roślin czyli program edukacyjny dla każdego w wieku od lat pięciu do stu pięciu,

wycenę każdego elementu z osobna z podaniem ceny brutto – wycena powinna zawierać wszystkie koszty łącznie z dostawą do Ogrody Botanicznego w Niegoszczy,

długość ważności oferty (minimum 3 miesiące).

W terminie zostały złożone następujące oferty

  1. 11:34 dnia 19-03-2021r. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx element 1 na kwotę 6.888,00 złotych brutto oferta ważna

  2. 11:34 dnia 19-03-2021r. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx element 2 na kwotę 479,70 złotych brutto oferta ważna

  3. 11:34 dnia 19-03-2021r. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx element 3 na kwotę 1.722,00 złotych brutto oferta ważna