Fundacja Regnum vegetabile ogłasza zapytanie ofertowe  na dostawę pakietów konferencyjnych oraz materiałów promocyjnych niezbędnych do realizacji seminarium pn Ogrody obfitości

Celem seminarium jest propagowanie zachowan proekologicznych w przydomowych ogrodach

Seminarium planowane jest dla dwóch grup po 25 osób każda w dniach 12 i 13 czerwca 2021r.

Zawarcie umowy na dostawę materiałów uzależnione jest od uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie.

W dniu 29-04-2021r. – ANULOWANO

Opis przedmiotu zapytania

ELEMENT 1 – Dostawa pakietów konferencyjnych dla 50 osób koszt brutto

w skład pakietu dla jednej osoby wchodzą:

a) torba płócienna – materiał surowy, druk jednostronny o wymiarach umożliwiających przenoszenie w niej przedmiotu formatu A4,

b) folder format 21 x 21 cm, 12 stron, druk pełny kolor, okładka z szarego kraftliner’a, środek papier offsetowy 120g, szyty,

c) długopis papierowy,

d) notes format A5 papier offset, okładka kraftliner, druk kolor, 25 kartek klejonych.

O ile to tylko możliwe na elementach składowych pakietu konferencyjnego powinny być umieszczone logotypy WFOSIGW w Szczecinie zgodne z księgą znaku.

Wycena powinna zawierać wszelkie koszty związane z zaprojektowaniem materiałów, ich wytworzeniem i dostawą do Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy, 76-032 Mielno, Niegoszcz 25A.

ELEMENT 2 – Dostawa materiałów promocyjnych koszt brutto

a) 1x tablica edukacyjna z logotypami WFOŚIGW w Szczecinie nadruk kolor na płycie o wymiarach 150 x 100 cm,

b) 1x rollup o wymiarach 100 x 200cm z logotypami WFOŚIGW w Szczecinie,

c) 1x tablica pamiątkowa formatu A4 według wymagań podanych na stronie internetowej WFOŚiGW w Szczecinie.

Wycena powinna zawierać wszelkie koszty związane z zaprojektowaniem materiałów, ich wytworzeniem i dostawą do Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy, 76-032 Mielno, Niegoszcz 25A.

Składanie ofert

Oferty należy składać wyłącznie na e-mail info@obniegoszcz.pl do godziny 15:00 do dnia 05-05-2021r.

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

dotyczy ona zapytania ofertowego nr 6/OB/2021 z dnia 27-04-2021r. na dostawę pakietów konferencyjnych oraz materiałów promocyjnych niezbędnych do realizacji seminarium pn Ogrody obfitości

wycenę każdego elementu z osobna z podaniem ceny brutto – wycena powinna zawierać wszystkie koszty łącznie z dostawą do Ogrody Botanicznego w Niegoszczy,

długość ważności oferty do 07-06-2021r.

termin dostawy w/w materiałów do 10-06-2021r.