Fundacja Regnum vegetabile ogłasza zapytanie ofertowe  na produkcję i emisję audycji radiowych promujących seminarium pn Ogrody obfitości

Celem seminarium jest propagowanie zachowań proekologicznych w przydomowych ogrodach

Seminarium planowane jest dla dwóch grup po 25 osób każda w dniach 12 i 13 czerwca 2021r.

Zawarcie umowy  uzależnione jest od uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie.

W dniu 29-04-2021r. – ANULOWANO

Opis przedmiotu zapytania

– długość spotu do 20 sekund,
– liczba spotów minimum 20 emisji,
– termin emisji od 05-06-2021r. do 11-06-2021r.
– na antenie rozgłośni radiowej kierowanej na województwo zachodniopomorskie posiadającej udokumentowaną słuchalność na poziomie minimum 5% w skali województwa w postaci wyników badań prowadzonych przez Niezależy Instytut Badawczy Radio Track – należy dołączyć potwierdzenie na piśmie.

Składanie ofert

Oferty należy składać wyłącznie na e-mail info@obniegoszcz.pl do godziny 15:00 do dnia 05-05-2021r.
Oferta powinna zawierać następujące informacje:

dotyczy ona zapytania ofertowego  nr 7/OB/2021 z dnia 27-04-2021r. na produkcję i emisję audycji radiowych promujących seminarium pn Ogrody obfitości,

długość ważności oferty do 01-06-2021r.