Fundacja Regnum vegetabile ogłasza zapytanie ofertowe  na zapewnienie serwisu kawowego do realizacji seminarium pn Ogrody obfitości

Celem seminarium jest propagowanie zachowań proekologicznych w przydomowych ogrodach

Seminarium będzie odbywać się w dniach 12 i 13 czerwca 2021r., będzie w nim uczestniczło po 25 uczestników i prelegent (jednocześnie do 26 osób)

Zawarcie umowy  uzależnione jest od uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie.

W dniu 29-04-2021r. – ANULOWANO

Opis przedmiotu zapytania

Zapewnienie uczestnikom w/w dniach kawy, herbaty i porcji domowego ciasta, owoców.

Oferent zapewnia naczynia stołowe do obsługi serwisu oraz koszt dosawy i obsługi w w/w dniach w Ogrodzie Botanicznym w Niegoszczy,  76-032 Mielno, Niegoszcz 25A.

Składanie ofert

Oferty należy składać wyłącznie na e-mail info@obniegoszcz.pl do godziny 15:00 do dnia 05-05-2021r.

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

dotyczy ona zapytania ofertowego nr 8/OB/2021 z dnia 27-04-2021r. na zapewnienie serwisu kawowego do realizacji seminarium pn Ogrody obfitości

długość ważności oferty do 07-06-2021r.