Fundacja Regnum vegetabile ogłasza zapytanie ofertowe  na zapewnienie serwisu kawowego do obsługi Festiwalu peonii zielnych w Ogrodzie Botanicznym w Niegoszczy w dniach 12-13 czerwca 2021r.

Opis przedmiotu zapytania

Zapewnienie uczestnikom w/w dniach kawy, herbaty i porcji domowego ciasta, owoców.

Oferent zapewnia naczynia stołowe do obsługi serwisu oraz koszt dosawy i obsługi w w/w dniach w Ogrodzie Botanicznym w Niegoszczy,  76-032 Mielno, Niegoszcz 25A.

Przewidujemy minimum 50 osób w/w dniach

serwis kawowy w godzinach 13-13:30

Składanie ofert

Oferty należy składać wyłącznie na e-mail info@obniegoszcz.pl do godziny 15:00 do dnia 05-05-2021r.

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

dotyczy ona zapytania ofertowego nr 9/OB/2021 z dnia 27-04-2021r. na zapewnienie serwisu kawowego do obsługi Festiwalu peonii zielnych w Ogrodzie Botanicznym w Niegoszczy

koszt brutto usługi dla 50 osób oraz koszt usługi dla 1 osoby ponad 50 osób (może będzie potrzeba większej liczby porcji i wówczas rozliczenie końcowe będzie sumą 50 plus osoby ponad 50).

długość ważności oferty do 07-06-2021r.