Projekt sfinansowany przez Gminę Mielno

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
umowa nr 18/2021/PP z dnia 20-05-2021r.
o realizację zadania publicznego o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zawarta pomiędzy Fundacją Regnum vegetabile a Gminą Mielno

Szanowni Państwo dziękujemy za udział w projekcie.

Zamykamy z dniem 10 września nabór uczestników w/w projektu.

miesiąc dzień uczestników projektu
lipiec 19 3
lipiec 22 43
lipiec 25 5
lipiec 28 3
lipiec 31 4
sierpień 3 3
sierpień 4 5
sierpień 6 3
sierpień 7 2
sierpień 8 4
sierpień 11 6
sierpień 13 4
sierpień 18 2
sierpień 21 3
sierpień 24 3
wrzesień 5 3
wrzesień 7 3
wrzesień 8 2
wrzesień 9 6
RAZEM uczestników
107

 

Projekt zrealizowano w 107%