Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej WFOŚiGW w Gdańsku


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
dofinansował w formie dotacji w kwocie do 20.000,- złotych zadanie z zakresu edukacji ekologicznej
realizowane przez Fundację Regnum vegetabile pn Pomorska EkoAkademia 2022 – budowanie wzorca kultury ekologicznej
wśród mieszkańców i turystów przebywających na terenie województwa pomorskiego
poprzez kształtowanie prośrodowiskowych postaw konsumentów w gospodarstwie domowym i ogrodzie.
Koszt kwalifikowany zadania 22.300,00 PLN.

W imieniu WFOŚIGW w Gdańsku oraz Pani Katarzyny Bellingham Fundacja Regnum vegetabile zaprasza mieszkańców i turystów przebywających na terenie województwa pomorskiego na warsztaty edukacyjne do Ogrodu Bellingham w Zgorzałym.

Jaki jest cel projektu?

Nadrzędnym celem projektu jest budowanie wzorca kultury ekologicznej w oparciu o kształtowanie postaw prośrodowiskowych w dokonywaniu codziennych wyborów konsumenckich. Podniesienie poziomu świadomości własnego wpływu na środowisko poprzez przemyślane wybory zakupowe, oszczędzanie zasobów środowiskowych i racjonalne korzystanie z usług ekosystemowych.

Do kogo skierowany jest projekt? Kto może brać w nim udział?

Nasz projekt bezpośrednio kierujemy do 46 osób (grupy rodzinne 6-7 osób w grupie), które będą uczestniczyć w 7 warsztatach. Wybór padł na tę grupę docelową z uwagi na fakt spokrewnienia. Będzie stosunkowo bezpieczna dla innych uczestników w dobie pandemii COVID-19 zmniejszając ryzyko roznoszenia się wirusa. Wybór grup spokrewnionych, rodzinnych wynika też z faktu, iż wówczas będzie można „przepracować” tematy z rodzicami i dziećmi oraz jest większa szansa, że nasza praca edukacyjna będzie potem przenoszona na grunt gospodarstwa domowego. Z uwagi na realizację projektu ze środków publicznych należy dochować zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w tym celu 10% miejsc i warsztatów będzie dedykowanych tej grupie odbiorców.

Kiedy i gdzie odbywają się warsztaty?

Warsztaty odbywają się w Ogrodzie Bellingham mieszczącym siępod adresem ul. Zamkowa 2A 83-322 Zgorzałe w terminie od 1. czerwca do 31. października 2022r. Harmonogram warsztatów będzie przygotowany przez Gospodarzy zajęć. Uczestnicy warsztatów uczestniczą w nich bezpłatnie. Warunkiem uczestnictwa będzie wpisanie się na imienną listę obecności i udokumentowanie Was  na zdjęciach podczas zajęć przez Gospodarzy.

Czy ponosimy opłatę za udział w zajęciach?

Warsztaty są dla Was bezpłatne.

Jak będą wyglądać warsztaty?

Warsztaty trwają 90 minut i składają się z dwóch części po 45 minut każda.
Część teoretyczna przeprowadzona w formie seminarium odbywającego się, o ile tylko to możliwe, na świeżym powietrzu w formie spaceru po ogrodzie, lesie, łące. Obejmuje ona wyjaśnienie w przyjazny dla Was sposób takich pojęć jak wzorzec odpowiedzialnej konsumpcji, ochrona zasobów środowiska, usługi ekosystemowe, niemarnowanie żywności, ograniczanie powstawania odpadów oraz gospodarka recyklingowa.
Część praktyczna wykonanie ćwiczenia obrazującego wybrany fragment treści teoretycznej. Co do zasady będziemy wykorzystywać rzeczy już używane/odpady jako surowce do realizacji części ćwiczeniowej. Dajemy drugie życie przedmiotom pozornie nam zbędnym lub wykorzystujemy dany przedmiot w ten sam sposób wielokrotne jak doniczki plastikowe/gliniane lub nadajemy im nową funkcję. Szukamy nowych funkcji dla starych przedmiotów. Pamiętajcie o dostosowaniu ubrania oraz obuwia do warunków pracy w terenie.

Czy w ramach projektu będzie można skorzystać też z innych zajęć?

W ramach projektu powstanie też 10 krótkich filmów edukacyjnych o tematyce zajęć praktycznych. W nich Pani Katarzyna Bellingham opowie Wam i wytłumaczy czym jest w obecnych czasach odpowiedzialna konsumpkcja uzwględniająca poszanowanie zasobów planety oraz pokaże kilka praktycznych ekoćwiczeń do samodzielnego wykonania w domu i ogrodzie. Filmy będą dostępne na YouTube od 1. sierpnia 2022r.