Zapytanie ofertowe nr 1/8/2020r. z dnia 02 sierpnia 2020r.

Fundacja Regnum vegetabile ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie następujących prac ogrodniczych na terenie Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy

Zakres prac – kod CPV 77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zieleni

1) Dostawa i wykonanie nasadzeń 40 sztuk drzew według poniższego wykazu w miejscach wskazanych przez zamawiającego wraz z ich opalikowaniem trzema palikami stosowanie do wielkości sadzonych i przywiązaniem elastycznymi taśmami do palików pnia, wielkość dołu głębokość i średnica 0,7m, całkowita zaprawa ziemią urodzajną dołu. Nadmiar ziemi oraz darń należy przewieźć na kompostownik na terenie ogrodu. Wysypanie misy korą mieloną.

2) Dostawa i wykonanie nasadzeń 30 sztuk krzewów według poniższego wykazu w miejscach wskazanych przez zamawiającego, wielkość dołu głębokość i średnica 0,5m, całkowita zaprawa ziemią urodzajną dołu. Nadmiar ziemi oraz darń należy przewieźć na kompostownik na terenie ogrodu. Wysypanie misy korą mieloną.

3) Dostawa i rozłożenie 60mp zrębka drzewnego na powierzchni rabat – dopuszcza się do 1% spadów w masie zrębka.

Miejsce wykonania prac – Ogród Botaniczny w Niegoszczy, Niegoszcz 25A, 76-032 Mielno

Termin wykonania prac – wrzesień-październik 2020r.

Płatność za wykonane usługi – do 30 listopada 2020r.

Wykonawca udzieli rocznej gwarancji na wykonaną usługę.

Warunkiem przystąpienia do prac jest uzyskanie przez zamawiającego dotacji na w/w zadanie

Oferty należy składać w formie pisemnej listem poleconym lub osobiście w Ogród Botaniczny w Niegoszczy, Niegoszcz 25A, 76-032 Mielno lub na e-mail info@obniegoszcz.pl Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy w terminie do 18-08-2020r. do godziny 17:00 – liczy się data wpływu lub złożenia oferty.

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej formularz ofertowy zapytanie nr 1 8 2020r. z dnia 02-08-2020r.

Specyfikacja minimalnych wymagań względem materiału roślinnego do wykonania nasadzeń. Wszystkie sadzonki mają pochodzić wyłącznie z uprawy kontenerowej

sztuk

nazwa rośliny

wysokość sadzonki (cm)

pojemnik

uwagi

DRZEWA

1

Acer platanoides 'Charles Joly’

140 – 160

C10

pienna

1

Acer platanoides 'Crimson King Globe’

140 – 160

C10

pienna

1

Acer platanoides 'Dissectum’

160 – 180

C15

pienna

1

Acer platanoides 'Frisine’

140 – 160

C5

1

Acer platanoides 'Lorbergii’

140 – 160

C12

pienna

1

Acer platanoides 'Purple Globe’

200 – 220

C20

pienna

1

Acer pseudoplatanus 'Foliis Atropurpureis Argenteovariegatis’

100 – 120

C5

1

Acer pseudoplatanus 'Prince Camille de Rohan’

140 – 160

C7,5

1

Alnus glutinosa 'Aurea’

100 – 120

C5

2

Alnus glutinosa 'Fastigiata’

100 – 120

C5

1

Alnus glutinosa 'Greenwood’

100 – 120

C5

1

Alnus glutinosa 'Imperialis’

120 – 140

C5

1

Alnus glutinosa 'Luszyn’

120 – 140

C5

1

Alnus glutinosa 'Rubrinervia’

100 – 120

C5

1

Alnus incana 'Foliis Aureomarginatis’

200 – 220

C20

1

Alnus incana 'Laciniata’

120 – 140

C7,5

2

Alnus incana 'Pendula’

120 – 140

C7,5

1

Alnus incana 'Razzmatazz’

120 – 140

C7,5

1

Betula pendula 'Golden Obelisk’

100 – 120

C5

1

Betula pendula 'Purpurea’

120 – 140

C5

1

Betula pendula 'Spider Alley’ PBR

180 – 200

C43

1

Carpinus betulus 'Foliis Argenteovariegatis Pendula’

180 – 200

C20

pienna

3

Fagus sylvatica 'Faux de Verzy’

60 – 80

C5

1

Fagus sylvatica 'Rohanii’

260 – 280

C30

1

Quercus 'Monument’ PBR

300 – 320

C130

10 – 12 cm obwód pnia

1

Quercus petraea 'Eastcolumn’

40 – 60

C5

1

Quercus petraea 'Purpurea’

60 – 80

C5

1

Quercus petraea 'Włodzimierz Seneta’

60 – 80

C5

1

Quercus robur 'Argenteomarmorata’

60 – 80

C5

1

Quercus robur 'Fűrst Schwarzenberg’

60 – 80

C5

1

Quercus robur 'Jan Kiepura’

360 – 380

C130

12 – 14 cm obwód pnia

1

Quercus robur 'Jan Zamoyski’

60 – 80

C5

1

Quercus robur 'Pectinata’

60 – 80

C5

1

Tilia cordata 'Pevé Kronenberg’

100 – 120

C7,5

pienna

1

Tilia platyphyllos 'Barocco’

100 – 120

C10

pienna

1

Ulmus minor 'Webbiana’

140 – 160

C5

pienna

Razem drzew 40 sztuk

KRZEWY

1

Acer campestre 'Anny’s Globe’

180 – 200

C10

pienna

1

Acer platanoides 'Marit’

40 – 60

C5

1

Acer platanoides 'Marylka’ (syn. 'Beskid’)

120 – 140

C10

pienna

1

Acer platanoides 'Rezek’

40 – 60

C5

2

Alnus glutinosa 'Incisa’

120 – 140

C5

2

Alnus incana 'Monstrosa’

200 – 220

C15

1

Corylus avellana 'Anny’s Purple Dream’

60 – 80

C7,5

pienna

1

Corylus avellana 'Scooter’

100 – 120

C20

1

Corylus avellana MEDUSA 'JWW9′ PBR

40 – 60

C5

2

Crataegus monogyna 'Bicolor’

60 – 80

C5

2

Sambucus nigra 'Blue Sheen’

60 – 80

C5

1

Sambucus nigra 'Green Tower’

80 – 100

C6

2

Sambucus nigra 'Luteovariegata’

60 – 80

C5

1

Sambucus nigra 'Obelisk’ PBR A

60 – 80

C5

1

Sambucus nigra 'Plena’

60 – 80

C5

1

Sambucus nigra BLACK BEAUTY 'Gerda’ PBR A

60 – 80

C5

2

Sambucus nigra BLACK LACE 'Eva’ PBR

40 – 60

C5

1

Sambucus nigra GOLDEN TOWER 'Jdeboer001′ PBR

40 – 60

C6

2

Sambucus nigra SERENADE 'Jonade’ PBR

40 – 60

C5

1

Sambucus nigra subsp. cerulea

40 – 60

C5

1

Tilia cordata 'Marta’

100 – 120

C10

pienna

1

Tilia platyphyllos 'Belvedere’

40 – 60

C5

1

Tilia platyphyllos 'Compacta’

120 – 140

C10

pienna

Razem krzewów 30 sztuk