W imieniu n/w NGO

Fundacja Nacław
NIP 4990692133
Nacław 26
76-010 Polanów

publikujemy zapytanie ofertowe na wykonanie prac w obrębie fragmentu zabytkowego (nr rejestru zabytków 928) parku w Nacławiu gmina Polanów powiat ziemski koszaliński.

Termin składania ofert upływa o godzinie 23:59 w dniu 03-03-2024 r.

UWAGA z uwagi na tylko 1 ofertę złożoną w terminie czas składania ofert wydłuzony do godziny 23:59 w dniu 10-03-2024 r. – wpis dokonany o godzinie 8:05 w dniu 04-03-2024 r.

Formularz ofertowy – https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/02/Naclaw-formularz-ofertowy-edytowalny.docx

Prosimy wypełnić wszystkie rubryki, wydrukować, podpisać, opieczętować, zeskanować i wysłać skan na m.losicka@hotmail.com .

Kryterium oceny 100% cena. Oferent z najkorzystniejszą ofertą cenową będzie weryfikowany w stosownym rejestrze w przedmiocie działalności gospodarczej.

Zamawiający uzależnia zawarcie umowy z otrzymaniem dotacji.
Zamawiający zapewnia własnego kierownika prac z uprawnieniami wynikającymi z art. 37b pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece  nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm. ).

Prosimy zapoznać się z:

Projekt wykonawczy z zakresu zieleni https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/02/Naclaw-projekt-wykonawczy-z-zakresu-zieleni-23-02-2024-r.pdf

Mapa do w/w projektu https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/02/Naclaw-mapa-prace-w-zieleni.pdf

Przedmiarem prac opracowanym w oparciu o projekt wykonawczy z zakresu zieleni https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/02/Naclaw-przedmiar-publikacja-23-02-2024-r.pdf

W w terminie do godziny 23:59 w dniu 10-03-2024 r. – wpłynęły w sumie trzy ważne oferty:

  1. GLK SP ZOO na kwotę 284.822,36 zł brutto
  2. ARKPOL Arkadiusz Tomczyk na kwotę 380.343,22 zł brutto
  3. REO Alfred Aftyka na kwotę 390.343,22 zł brutto

Najkorzystniejsza jest oferta nr 1 GLK SP ZOO na kwotę 284.822,36 zł brutto.

Ofert nieważnych wpłynęło ZERO.

Wpisu dokonan w dniu 11-03-2024 r. o godzinie 15:27.