Zapytanie ofertowe do konkursu RPWEE WFOŚiGW w Szczecinie

Fundacja Regnum vegetabile ogłasza zapytanie ofertowe na kompleksową realizację następujących usług do zadania pn Kampania społeczna Mikroplastik azbestem XXI wieku. Produkcja 4 audycji telewizyjnych o czasie trwania 20-25’ (minut) każda– działanie edukacyjne kierowane bezpośrednio do widzów.Produkcja 4 spotów telewizyjnych o czasie trwania 30’’ (sekund) każdy – działanie promocyjne kierowane pośrednio do widzów. UWAGA do dnia … Continued

Czytaj
Więcej

Zapytania ofertowe nr 1 z 2024 r. z dnia 08-01-2024 r. projekt 12 polskich ogrodów botanicznych

Fundacja Regnum vegetabileogłasza 13 zapytań ofertowychna realizację projektu pn 12 polskich ogrodów botanicznych. Opis ogólny do działania 1 i 2 § 1. W ramach projektu należy przeprowadzić dwa działania.§ 2. Działania 1 i 2 mają charakter ryczałtowy i w 2024 r. cena za usługi i dostawy niezbędne do zrealizowania usług nie może ulec zmianie, oferent … Continued

Czytaj
Więcej

Zapytanie ofertowe nr 3 z 2023 r.

Fundacja Regnum vegetabile ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania w ramach projektu pn  Mikroplastik azbestem XXI wieku? W ramach projektu należy wyprodukować cztery audycje audiowizualne edukacyjne o czasie trwania 12 minut każda. Do wykonania przedmiotu zapytania należy wykonać następujące elementy: Element 1Opracowanie merytoryczne przez specjalistę w zakresie ochrony środowiska i/lub gospodarki odpadami i/lub chemii konspektu … Continued

Czytaj
Więcej

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 17-01-2023r.

Fundacja Regnum vegetabile ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania w ramach projektu pn  Mokradła są potrzebne czyli o związku węgla i wody w przyrodzie w postaci produkcji i post produkcji czterech audycji audiowizualnych o czasie trwania 15’, 12’, 10’, 10’. Wymagania techniczne:Materiał audiowizualny ma zostać wyprodukowany w formacie FullHD 1920x1080i. Materiał wynikowy zmontowany cyfrowo w … Continued

Czytaj
Więcej

Zapytanie ofertowe produkcja programu edukacyjnego 20-25′

Zamawiający –  Fundacja Regnum vegetabile, ul. Generała Stanisława Maczka 21, 76-032 Mielno Przedmiot zapytania ofertowego — produkcja filmu edukacyjny o długości przekazu merytorycznego 20-25′ oraz napisy i plansze tytułowe i końcowe. Wymagania dotyczące usługi — wycena powinna zawierać koszty produkcji i emisji telewizyjnego programu o długości ok. 20 – 25’ obejmujące kreację, koncepcję, scenariusz, produkcję, … Continued

Czytaj
Więcej

Zapytanie ofertowe filmy edukacyjne dla szkół

Przedmiotem zapytania ofertowego jest produkcja filmów edukacyjnych z zakresu podstawy programowej nauczania przyrody i biologii szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. W latach 2023 i 2024 planuje się produkcję w sumie 85 filmów o czasie przekazu treści edukacyjnych 10 minut przekazu merytorycznego oraz napisy i plansze tytułowe i końcowe. Szkoła podstawowa planowana produkcja w roku 2023: klasy … Continued

Czytaj
Więcej

Zapytanie ofertowe nr 11/OB/2021 z dnia 15-10-2021r. na realizację projektu pn Pomorska EkoAkademia 2022 podtytuł Budowanie wzorca kultury ekologicznej wśród mieszkańców i turystów przebywających na terenie województwa pomorskiego poprzez kształtowanie prośrodowiskowych postaw konsumentów w gospodarstwie domowym i ogrodzie

Fundacja Regnum vegetabile ogłasza zapytanie ofertowe nr 11/OB/2021 z dnia 15-10-2021r. na realizację projektu pn Pomorska EkoAkademia 2022 podtytuł Budowanie wzorca kultury ekologicznej wśród mieszkańców i turystów przebywających na terenie województwa pomorskiego poprzez kształtowanie prośrodowiskowych postaw konsumentów w gospodarstwie domowym i ogrodzie Informacje ogólne: Projekt należy zrealizować na terenie województwa pomorskiego. Zawarcie umowy z Wykonawcą … Continued

Czytaj
Więcej

Zapytanie ofertowe nr 10/OB/2021 z dnia 03-05-2021r. na dostawę usług i materiałów do realizacji projektu pn EkoAkademia dla każdego dużego i małego edycja 2021

Fundacja Regnum vegetabile ogłasza zapytanie ofertowe  na dostawę usług i materiałów do realizacji projektu pn EkoAkademia dla każdego dużego i małego edycja 2021 Celem programu edukacyjnego jest budowanie wzorca kultury ekologicznej wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez aktywne poznawanie świata roślin na warsztatach w Ogrodzie Botanicznym w Niegoszczy. Zajęcia planowane są soboty i niedziele w okresie … Continued

Czytaj
Więcej